Bank Pomysłów

14 lutego 2017 20:19 | Bank Pomysłów

WIELKA EMIGRACJA

Taki temat miała lekcja historii w kl. VI przeprowadzona przez cztery uczennice: Patrycję, Emilię, Martynę i Martę. Przez 45 minut, wchodząc w rolę nauczyciela, dziewczęta wyjaśniały koleżankom przyczyny i skutki emigracji Polaków po powstaniu listopadowym oraz prezentowały sylwetki najznakomitszych emigrantów m.in. A. Mickiewicza, J. Słowackiego i F. Chopina. Prowadząc lekcję dziewczynki stosowały różnorodne metody pracy: wykładową, poglądową i zajęć praktycznych. Młode adeptki belferskiej sztuki przygotowały się solidnie do metodycznego eksperymentu. W toku zajęć wykorzystały dostępne w Internecie filmy, prezentacje, utwory muzyczne oraz materiały podręcznikowe. Dla ,,swoich” uczniów opracowały też tematyczną krzyżówkę.

Zarówno nauczycielkom jak i uczniom lekcja przypadła do gustu. Z ich relacji wynikało, że to dobry sposób na opanowanie trudnego materiału z historii. Wszystkie cztery prowadzące zgodnie przyznały, że taka zamiana ról to ciekawe i bardzo opłacalne doświadczenie. Bo czy szóstka do dziennika to niewystarczająca satysfakcja?

Autor: A. Lipińska

Przeczytano: 335 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: