Archiwalne wydarzenia

01 maja 2014 18:29 | Archiwalne wydarzenia

BUDOWA I OTWARCIE SALI GIMNASTYCZNEJ CZ.I


W życiu ważny jest nie triumf lecz walka…

Najpierw walka…, czyli o genezie i trudach powstawania sali gimnastycznej.

W przypadku budowy sali gimnastycznej przy naszej szkole ważna była przede wszystkim walka uwieńczona wielkim triumfem. Wszystko zaczęło się wiele lat temu, kiedy jeszcze obowiązywała ośmioklasowa szkoła podstawowa. Wtedy pojawił się pomysł rozbudowy szkoły, a szczególnie sali, a właściwie salki gimnastycznej, z której korzystała ponad setka uczniów. Utworzono Komitet Budowy Sali, w skład którego weszli rodzice i nauczyciele. Zebrano fundusze i ulokowano je na koncie bankowym. Jednak rzeczywistość okazała się niesprzyjająca. Zaszły zmiany ekonomiczne, pozyskane środki straciły na wartości, a pomysł budowy sali odłożono do lamusa. Po wielu latach powrócono jednak do planów przedsięwzięcia. Pojawili się ludzie m.in. sołtysi okolicznych wsi ( Tomasz Prusinowski, Kazimierz Chamerszmit, Grzegorz Szydlik, Zenon Pietrasiak), którzy postanowili przekazać pieniądze z funduszu wsi na opracowanie projektu sali. Ich inicjatywa wsparta przez radna p. Annę Ślęzak, spotkała się z aprobatą władz lokalnych. W efekcie działania w kierunku urealnienia marzeń wszystkich uczniów szkoły w Niesułkowie zakończyły się sukcesem.

Później triumf…, czyli o uroczystości otwarcia wybudowanej sali.

27 stycznia 2012 roku przypieczętowaliśmy sukces uroczystym otwarciem nowo wybudowanej sali gimnastycznej z pełnym zapleczem socjalnym. W przygotowania do uroczystości zaangażowali się nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, uczniowie i rodzice. Nie co dzień świętuje się taką okazję, dlatego dołożono wszelkich starań, aby uroczystość była wyjątkowa i niezapomniana. Zadania zostały przydzielone już w listopadzie, więc organizatorzy mieli pewność, że wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. Uroczystość została zaplanowana od strony finansowej, logistycznej, technicznej , artystycznej i gastronomicznej.
Obsługą finansową i logistyczną zajęły się panie Dominika Ciecińska – księgowa i Karolina Sasin- referentka. Panie woźne Mariola Ferenc, Marzena Jędrzejczak, Anna Lipińska i Elżbieta Goszczyńska w asyście pana Edwarda Lipińskiego – pracownika gospodarczego- odświeżyły każdy kącik sali i zabezpieczyły piękny błyszczący parkiet miękką wykładziną dywanową. Pani Jolanta Walak przygotowała bogatą ekspozycję uczniowskich osiągnięć sportowych. Dzięki temu puste ściany korytarzy zapełniły się dyplomami, gablotami z pucharami i gazetkami. O scenografię do uroczystości zadbały panie Edyta Leszczyńska, Elżbieta Błaszczyk, Bożena Urquidi, Małgorzata Prusinowska i Anna Lipińska. Swoją radą i pomocą służyła p. Dyrektor Jadwiga Kapusta, pomimo wielu innych spraw i obowiązków. Oprawą muzyczną zajęły się panie: Anna Lipińska i Elżbieta Błaszczyk, a sprzęt nagłaśniający udostępnił Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji ze Strykowa- p. Konrad Kozłowski. Pan Witold Walak – przyjaciel szkoły - tradycyjnie, zgodził się dokumentować przebieg uroczystości zarówno aparatem fotograficznym jak i kamerą.
Wybiła godzina 10.00 w ostatni styczniowy piątek. Do szkoły zaczęli tłumnie przybywać zaproszeni goście. Już od progu nowej sali witały ich panie Anna Jarmusz i Jolanta Walak, które skrupulatnie sprawdzały obecność na liście i wręczały przygotowane na tę okazję identyfikatory. Czuwały też nad księgą pamiątkową, do której mogli wpisać się zaproszeni goście. Kiedy już, prawie wszystkie, przygotowane na sali miejsca zostały zajęte, rozpoczęto oficjalną część uroczystości. Najpierw, zgodnie z rytuałem szkoły, w obecności pocztu sztandarowego ( Patrycja Olczak, Kamil Lamczyk, Karolina Pietrasiak) odśpiewano hymn państwowy, później prowadząca uroczystość p. Bożena Urquidi przekazała mikrofon p. Dyrektor Jadwidze Kapuście, która przywitała wszystkich przybyłych na galę gości: przedstawicieli władz lokalnych, powiatowych i wojewódzkich, przedstawiciela nadzoru pedagogicznego, działaczy społecznych, dyrektorów szkół, rodziców i absolwentów szkoły, a wśród nich wybitnych sportowców , szczególnie ping-pongdzistów, którzy zdobywali w tej dziedzinie najwyższe trofea.

Ważnym punktem tej części uroczystości było poświęcenie budynku przez biskupa Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Lipce Bernarda Kubickiego i księdza Adama Bajera vel Bojera, proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Niesułkowie. Po nim nastąpiło najbardziej doniosłe wydarzenie tego dnia, mianowicie akt przecięcia wstęgi, który ostatecznie potwierdził, że sala gimnastyczna została oddana do użytku i odtąd ma służyć idei upowszechniania sportu w środowisku lokalnym. Zaszczytna funkcja przecięcia wstęgi przypadła w udziale: p. Andrzejowi Jankowskiemu- Burmistrzowi Miasta - Gminy Stryków, p. Jadwidze Kapuście – Dyrektor Szkoły, p. Monice Prusinowskiej-Przewodniczącej Rady Rodziców oraz Katarzynie Milczarek- Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego.

Przeczytano: 653 razy. Wydrukuj|Do góry

BUDOWA I OTWARCIE SALI GIMNASTYCZNEJ