Aktualności

24 marca 2020 20:24 | Aktualności

WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie.

 

Informuję, że  okres zawieszenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły został wydłużony  przez Ministra Edukacji Narodowej do dnia 10 kwietnia 2020r.

W tym czasie będzie nadal prowadzone nauczanie na odległość tzw. zdalne nauczanie, podczas którego będzie realizowana podstawa programowa.

 W związku z zagrożeniem epidemiologicznym jesteśmy zmuszeni jedynie do kontaktów wirtualnych i telefonicznych. Zdalne nauczanie będzie prowadzone poprzez wykorzystanie dziennika elektronicznego, szkolnej strony internetowej oraz przez wykorzystanie  innych materiałów udostępnianych przez nauczyciela, w tym także tych emitowanych w pasmach TVP i Polskiego Radia.

                 Wszelkie informacje dotyczące nauczania zdalnego będą przekazywane Państwu na bieżąco przez dziennik elektroniczny, szkolną stronę internetową lub telefonicznie. Ze względu na brak możliwości dołączania załączników np. kart pracy w przekazywanych tą drogą informacjach, będą one przesyłane pocztą elektroniczną. Obowiązuje rozkład zajęć, jak przed zamknięciem szkoły.

                Postępy uczniów będą monitorowane i oceniane zgodnie  z zapisami w statucie szkoły, a informacje o nich będą przekazywane przez dziennik. Konieczne  zatem będzie przekazywanie zdjęć lub skanów wykonanych przez dziecko  prac drogą elektroniczną ( poczta elektroniczna lub inne komunikatory ), zgodnie z poleceniem nauczyciela. W klasach I- III będzie stosowana przede wszystkim ocena opisowa.

Ważne jest, by dziecko pracowało samodzielnie i w odpowiednich do nauki warunkach.

                Planując treści nauczania postaramy się równomiernie obciążyć dzieci w poszczególnych dniach tygodnia, różnicować zajęcia w każdym dniu oraz zaproponujemy dzieciom inne zajęcia, by zrównoważyć wysiłek umysłowy  dziecka w ciągu dnia i ograniczyć  czas pracy z użyciem monitorów ekranowych.

Dla dzieci o specyficznych trudnościach w uczeniu się będą przeznaczone indywidualne materiały do pracy wysyłane pocztą elektroniczną przez specjalistów i nauczycieli.

Dla uczniów zdolnych i chętnych będzie przeznaczona praca dodatkowa.

                Jesteśmy do Państwa dyspozycji, służymy wsparciem i pomocą w ramach prowadzonych przez wychowawców i nauczycieli drogą elektroniczną lub telefonicznie konsultacji , w dni robocze  do godziny 16.00. Proszę  w imieniu nauczycieli o przestrzeganie wyznaczonego czasu.

Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na szkolnej stronie internetowej www.spniesulkow.superszkolna.pl lub pod numerem telefonu 42/719-70-14.

Przeczytano: 46 razy. Wydrukuj|Do góry