Kadra

Adriana Pietrasik

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Język niemiecki

nauczyciel dyplomowany