Kadra

Magdalena Romanowicz

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Historia

nauczyciel dyplomowany