Kadra

Justyna Chmurska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Matematyka, Godzina wychowawcza

nauczyciel kontraktowy