Kadra

Edyta Leszczyńska

Funkcje: Nauczyciel, Pedagog, Wychowawca

Przedmioty: Przyroda, Plastyka, WDŻ

nauczyciel mianowany