Kadra

Elżbieta Błaszczyk

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Zajęcia komputerowe

nauczyciel dyplomowany