Kadra

Małgorzata Prusinowska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Wychowanie fizyczne, Nauczanie zintegrowane

nauczyciel dyplomowany