Kadra

Krystyna Kumidaj

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język angielski, Nauczanie zintegrowane

nauczyciel dyplomowany