Kadra

Anna Lipińska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język polski

nauczyciel dyplomowany