Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń

KONKURS ,, BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ + III EDYCJA”

 

Nasza szkoła w okresie od 15 lutego 2016 do  30 września 2016r brała udział w konkursie organizowanym przez  Studium Prawa Europejskiego w Warszawie pod hasłem ,,Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń + III edycja”.

 

Zrealizowała następujące zadania:

Zadanie 1.

Zorganizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami Straży Pożarnej oraz przeprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

Przeprowadzenie próbnego alarmu nauczyło uczniów jak w szybkim tempie i bezpiecznie opuścić budynek  szkoły. Dzieci mogły zapoznać się z pracą strażaka oraz ze sprzętem, którego on używa.

Zadanie 2.

Pogadanka z uczniami nt. „Bezpieczeństwo w mojej szkole. Jakie zagrożenia mogą nasz czekać na zajęciach w-f”.

 

Przeprowadzone pogadanki miały na celu zapoznanie uczniów z zagrożeniami jakie czyhają na lekcjach w-f. Uczniowie klas I-III wspólnie z wychowawcami przygotowali ,, znaki zakazu” informujące o tym co jest zabronione na lekcjach w-f. Działania te min. przyczyniły się do braku poważniejszych wypadków w naszej szkole.

Zadanie 3.

Mój wolny czas w cyberprzestrzeni.

 

W szkole uczniowie są bezpieczni jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń. Przeprowadzone przez

nauczyciela informatyki pogadanki uświadomiły im, jakie zagrożenia mogą ich spotkać podczas  korzystania z cyberprzestrzeni.

 Zadanie 4.

„Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.”

 

Pogadanki prowadzone z uczniami klas V-VI  oraz szkolenie rodziców dotyczące tej tematyki przyczyniło się do podniesienia świadomości uczniów i ich rodziców. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się temat ,, Uzależnienie od płynów energetyzujących”.

 Zadanie 5.

Działania na rzecz społeczności lokalnej, np. pomoc osobie starszej, akcja sprzątanie parku itp.

 

Przeprowadzono akcje ,, Jałmużna wielkopostna”. Dzieci za zebrane pieniądze kupiły buty ortopedyczne dla mieszkańca pobliskiej miejscowości.  Przeprowadzono też akcje ,, Góra grosza”, która cieszyła się dużym powodzeniem. Dzieci uczyły się dbania o środowisko naturalne, biorąc udział w sprzątaniu terenu wokół szkoły i grobów żołnierskich.

 Zadanie 6.

Bądź bezpieczny w sieci” – stworzenie wspólnie z uczniami wytycznych/regulaminu/podpowiedzi jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

 

Przypomnienie stworzonych na początku roku szkolnego regulaminów przyczyniło się do podniesienia świadomości uczniów.

 Zadanie 7.

Opracowanie zbioru zasad i reguł, dotyczących zachowań w środowisku szkolnym oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania.

Systematycznie przypominano uczniom obowiązujące w szkole regulaminy np. ,,Regulamin zasad zachowania się podczas przerw”, ,, Regulamin korzystania z placu zabaw”…itp.

 Zadanie 8.

Wspólne przygotowanie przez uczniów i nauczycieli przykładowych programów rówieśniczych, np. pomoc koleżeńska

 

Powołani przez szkolne koło PCK dyżurni podczas przerw pomagali nauczycielom dyżurującym na przerwach, aby dzieci były bezpieczne. Dobrze wypełniła swoje zadanie pomoc koleżeńska, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci młodsze.

Zadanie 9.

„Dlaczego nasza szkoła ma dobry klimat?”.

 

 Przeprowadzono ciekawe akcje jak ,, Dzień kolorów w szkole” ,, Ostatki”,  ,, Walentynki”.

Szóstoklasiści zagospodarowali przerwy maluchom poprzez zbudowanie tunelu do przechodzenia ze złączy.

 

 Mariola Karlińska

Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń