Wyprawka

Informacja dla rodziców/prawnych  opiekunów  uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015 w klasach II – III i klasie VI szkoły podstawowej  zainteresowanych  otrzymaniem dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych z Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2014”.

wyprawka_informacja.pdf

wniosek_wyprawka.pdf