Harmonogram spotkań

Lp.

Termin

Tematyka

 

1.

14.09.2017

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, uchwalenie planu pracy szkoły

Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny- przyjęcie projektu

2.

16.11.2017

Analiza ocen śródokresowych I półrocza

3.

25.01.2018

Klasyfikacja za I półrocze, informacje z nadzoru pedagogicznego

 

4.

19.04.2018

Analiza ocen śródokresowych za II półrocze