Wieś Niesułków

Szkoła Podstawowa znajduje się na terenie wsi Niesułków, położonej w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Stryków. Niesułków leży w dolinie rzeki Mrożycy, na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Historia wsi zaczyna się w wieku XIII - najdawniejsza wzmianka o niej pochodzi z roku 1281, wtedy  arcybiskup gnieźnieński, Jakub Świnka erygował parafię. W XIV w. została oddana wraz ze wsią Łodzią, przez księcia łęczyckiego Władysława, w wieczyste władanie biskupom kujawskim. W pierwotnym okresie istnienia, Niesułków należał do dóbr kościelnych w Wolborzu, a później, w wieku XVI stał się samodzielnym majątkiem ziemskim, do którego włączono również Łódź. W tym czasie w Niesułkowie znajdował się dwór biskupi, w którym często rezydował biskup włocławski i pomorski Józef Rybiński.

Z Niesułkowa pochodziła rodzina Elżanowskich. Hrabia Piotr Elżanowski herbu Sępia Głowa był napoleończykiem , uczestnikiem kampanii w 1812r. Zmarł w 1825 r. w Niesułkowie. Jego syn Seweryn urodzony w 1821r. był politykiem, działaczem niepodległościowym i uczestnikiem dwóch powstań: wielkopolskiego (1848) i styczniowego (1863), w którym pełnił funkcję Komisarza Rządu Narodowego na zachodnią Galicję oraz obrony Paryża przed Prusakami (1871). W 1846r. był jednym z oskarżonych w procesie berlińskim. Przebywając na emigracji we Francji należał do Towarzystwa Demokratycznego Polskiego i organizował Koło Polskie. Po pierwszej wojnie dobra niesułkowskie należały do rodziny Bucewiczów, Martensów i Łozickich. Bracia Tomasz i Jerzy Łoziccy należący do batalionu Parasol polegli w czasie Powstania Warszawskiego.

W latach 1919- 1954 istniała gmina Niesułków z siedzibą władz we wsi Lipka. W okresie międzywojennym (1919-1939) gmina ta należała do powiatu brzezińskiego województwa łódzkiego. Po zakończeniu II wojny światowej gmina zachowała przynależność administracyjną. Została utworzona Gminna Rada Narodowa w Niesułkowie. W 1950 roku funkcję wykonawczą Zarządu Gminnego przejęło Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Według stanu z dnia 1 lipca 1952 roku gmina składała się z 14 gromad: Anielin-Kazimierzów, Bartolin, Dąbrówka Duża, Dąbrówka Mała, Lipka, Niesułków, Niesułków kol., Nowostawy Dolne, Nowostawy Górne, Poćwiardówka, Sierżnia, Skoszewy Nowe, Skoszewy Stare i Warszewice. Jednostka została zniesiona 29 września 1954 roku wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin. Z obszaru gminy utworzono Gromadzkie Rady Narodowe. Po reaktywowaniu gmin z dniem 1 stycznia 1973 roku gminy nie przywrócono, a jej dawny obszar wszedł głównie w skład gmin Stryków i Brzeziny.

 Żródło:

archidiecezja.lodz.pl/~niesulkow/

pl.wikipedia.org/wiki/Niesułków

pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Niesułków