Caritas

SKC zostało założone 13 marca 2008r. Opiekunem jest p. Małgorzata Prusinowska wraz z osobą wspierającą p. dyrektor  Jadwigą Kapustą i ks. Adamem Bajerem vel Bojer. Liczba wolontariuszy na rok 2009/ 2010 wynosiła 40 uczniów.

Członkowie SKC wraz z opiekunem podejmowali na terenie szkoły liczne działania. W ramach Tygodnia Miłosierdzia została przeprowadzona akcja Torba Miłosierdzia, polegająca na zbiórce artykułów spożywczych i chemicznych oraz przygotowaniu paczek żywnościowych dla najuboższych rodzin. Dzięki ofiarności dzieci, a zwłaszcza ich rodziców taką pomoc otrzymało 10 rodzin.

W listopadzie zbieraliśmy słodycze, które zostały wykorzystane do przygotowania paczek świątecznych w ramach akcji Caritasu ,,Serce na gwiazdkę”

Akcja ,, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” pozwoliła rozprowadzić na terenie szkoły 15 świec.

Zorganizowaliśmy na terenie szkoły również kiermasz kredek i ołówków, a także kiermasz klapek.

W styczniu 10 wolontariuszy wraz z opiekunem brało udział w Balu Karnawałowym SKC.

W czasie Wielkiego Postu nasze skarbonki ,, Jałmużny wielkopostnej ” znajdowały się w klasach, dzięki czemu w akcję mogła włączyć się cała społeczność szkolna.

Wolontariusze rozprowadzili na terenie szkoły wielkanocne kartki świąteczne.

Bierzemy również udział w realizacji programu ,,Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2010”. Dzięki temu pomagamy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.