Samorząd Uczniowski

Najważniejszą organizacją uczniów w naszej szkole jest Szkolny Samorząd Uczniowski w skrócie SU. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Najważniejszą funkcję pełni w nim Szkolna Rada Uczniów. Tworzą ją uczniowie wybrani w tajnym głosowaniu, spośród kandydatów zgłaszanych przez poszczególne klasy. Członkami Szkolnej Rady Uczniów są przewodniczący samorządów klasowych IV-VI.
Dzięki pracy w Samorządzie Uczniowskim uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji.

SZKOLNA RADA UCZNIÓW  

2014/2015 

Przewodnicząca – Zofia Banasiak ( V)
Zastępca – Magdalena Pietrasiak ( VI)

Członkowie – Sergiusz Rosiak ( VI )
Jakub Banasiak ( V)
Amelia Janowska ( IV)


SZKOLNA RADA UCZNIÓW 

2013/2014

Przewodnicząca – Julia Prusinowska ( VI)
Zastępca – Zofia Banasiak ( IV)

Członkowie – Hanna Kumidaj ( VI )
Magdalena Pietrasiak ( V)
Zuzanna Stępniak ( IV)

 

 

SZKOLNA RADA UCZNIÓW

2012/2013

 

Przewodnicząca – Zofia Banasiak (V)

Zastępca – Magdalena Pietrasiak (VI)

 

Członkowie - Sergiusz Rosiak (VI)

Jakub Banasiak (V)

Amelia Janowska (IV)


 

SZKOLNA RADA UCZNIÓW
2010/2011


Przewodnicząca – Zuzanna Prusinowska ( VI)
Zastępca – Aleksandra Florczak ( VI )

Członkowie – Nadia Janowska ( VI)
Anita Bulińska ( V)
Patrycja Olczak ( IV)
 


SZKOLNA RADA UCZNIÓW
2009/2010


Przewodnicząca – Olga Boruszczak ( VI)
Zastępca – Zuzanna Prusinowska ( V)

Członkowie – Dominika Sicińska ( VI)
Aleksandra Florczak ( V)
Katarzyna Milczarek ( IV)SZKOLNA RADA UCZNIÓW
2008/2009Przewodniczący - Piotr Goncerz ( VI )
Zastępca - Natalia Fortuna ( V )

Członkowie- Nadia Janowska ( IV )
Olga Boruszczak ( V )
Mariusz Basiński ( VI )