Samorząd Uczniowski

Najważniejszą organizacją uczniów w naszej szkole jest Szkolny Samorząd Uczniowski w skrócie SU. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Najważniejszą funkcję pełni w nim Szkolna Rada Uczniów. Tworzą ją uczniowie wybrani w tajnym głosowaniu, spośród kandydatów zgłaszanych przez poszczególne klasy. Członkami Szkolnej Rady Uczniów są przewodniczący samorządów klasowych IV-VIII.
Dzięki pracy w Samorządzie Uczniowskim uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI  2019/2020

 

Przewodnicząca –
Zastępca –