Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2017/2018

Skład Rady Rodziców ustalony w tajnych wyborach w dn. 14.09.2017r.

 

Klasa ,,0"- S. Lipińska

 

Klasa I- A. Roksela

 

Klasa II - M. Fortuna

 

Klasa III - I. Mularczyk

 

Klasa IV- M. Siuta

 

Klasa V- M. Mikołajczuk

 

Klasa VI- K. Klotz

Klasa VII- E. Piotrowska

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 

Przewodnicząca- E. Piotrowska

 

Zastępca przewodniczącej- M. Mikołajczuk

 

Sekretarz- A. Roksela


ROK SZKOLNY 2016/2017


Skład Rady Rodziców ustalony w tajnych wyborach w dn.17.09.2016

Klasa ,,0"- Sylwia Lipińska

Klasa I- Ksenia Lipińska

Klasa II- Izabela Mularczyk

Klasa III- Agnieszka Wiśniewska

Klasa IV- Jolanta Pietrasiak

Klasa V- Katarzyna Szymańska

Klasa VI- Elżbieta Szczepaniak


PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca- Elżbieta Szczepaniak

Zastępca- Agnieszka Wiśniewska

Sekretarz- Katrzyna Szymańska


ROK SZKOLNY 2015/2016

Skład Rady Rodziców ustalony w tajnych wyborach w dn. 17.09.2015r.

Klasa ,,0"- Paulina Więckowska

Klasa I- Izabela Mularczyk

Klasa II - Monika Szychowska

Klasa III - Agnieszka Rosiak

Klasa IV- Katarzyna Szymańska

Klasa V- Elżbieta Szczepaniak

Klasa VI- Monika Banasiak

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca- Monika Banasiak

Zastępca przewodniczącej- Elżbieta Szczepaniak

Sekretarz- Katarzyna Szymańska

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

Skład Rady Rodziców ustalony w tajnych wyborach w dn. 25.09.2014r.

Klasa ,,0"- Grzegorz Fortuna

Klasa I- Agnieszka Wiśniewska

Klasa II - Aneta Milczarek

Klasa III - Katarzyna Szymańska

Klasa IV- Kalina Janowska

Klasa V- Monika Banasiak

Klasa VI- Michał Rosiak

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW


Przewodnicząca- Aneta Milczarek

Zastępca przewodniczącej- Michał Rosiak

Sekretarz- Kalina Janowska

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

Na zebraniu rodziców dn. 12.09.2013r. w tajnych wyborach wybrano Radę Rodziców w składzie:

Klasa "0" - Marzena Miśkiewicz

Klasa I - Aneta Milczarek

Klasa II - Katarzyna Szymańska

Klasa III - Ewelina Piotrowska

Klasa IV - Marzena Gocek

Klasa V - Marzena Serafińska

Klasa VI - Agnieszka Brzóskowska

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 

Przewodnicząca - Aneta Milczarek

Zastępca przewodniczącej - Agnieszka Brzóskowska

Sekretarz - Marzena Gocek