Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

Skład Rady Rodziców ustalony w dniu 13.09.2018 r. 

 

Klasa ,,0”-  Dmytro Izofatov

 Klasa I    - Mirosław Wolanowski

 Klasa II   -    Anna Roksela

 Klasa III –   Alicja Szczepaniak

 Klasa IV-  Katarzyna Klotz

 Klasa V  -    Karolina Kubicka

 Klasa VI –    Anna Kowalska

 Klasa VII- Iwona Płuciennik

Klasa VIII- Natalia Cegielska

 

 PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 

Przewodnicząca –  Katarzyna Klotz

Zastępca  przew.-  Natalia Cegielska

Sekretarz            -   Anna Roksela

Komisja rewizyjna:

1. Dmytro Izofatov

2. Mirosław Wolanowski

3. Alicja Szczepaniak

4. Agnieszka Wiśniewska

5. Anna Kowalska

6. Iwona Płuciennik

 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

Skład Rady Rodziców ustalony w tajnych wyborach w dn. 14.09.2017r.

 

Klasa ,,0"- S. Lipińska

 

Klasa I- A. Roksela

 

Klasa II - M. Fortuna

 

Klasa III - I. Mularczyk

 

Klasa IV- M. Siuta

 

Klasa V- M. Mikołajczuk

 

Klasa VI- K. Klotz

Klasa VII- E. Piotrowska

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 

Przewodnicząca- E. Piotrowska

 

Zastępca przewodniczącej- M. Mikołajczuk

 

Sekretarz- A. Roksela


ROK SZKOLNY 2016/2017


Skład Rady Rodziców ustalony w tajnych wyborach w dn.17.09.2016

Klasa ,,0"- Sylwia Lipińska

Klasa I- Ksenia Lipińska

Klasa II- Izabela Mularczyk

Klasa III- Agnieszka Wiśniewska

Klasa IV- Jolanta Pietrasiak

Klasa V- Katarzyna Szymańska

Klasa VI- Elżbieta Szczepaniak


PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca- Elżbieta Szczepaniak

Zastępca- Agnieszka Wiśniewska

Sekretarz- Katrzyna Szymańska


ROK SZKOLNY 2015/2016

Skład Rady Rodziców ustalony w tajnych wyborach w dn. 17.09.2015r.

Klasa ,,0"- Paulina Więckowska

Klasa I- Izabela Mularczyk

Klasa II - Monika Szychowska

Klasa III - Agnieszka Rosiak

Klasa IV- Katarzyna Szymańska

Klasa V- Elżbieta Szczepaniak

Klasa VI- Monika Banasiak

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca- Monika Banasiak

Zastępca przewodniczącej- Elżbieta Szczepaniak

Sekretarz- Katarzyna Szymańska

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

Skład Rady Rodziców ustalony w tajnych wyborach w dn. 25.09.2014r.

Klasa ,,0"- Grzegorz Fortuna

Klasa I- Agnieszka Wiśniewska

Klasa II - Aneta Milczarek

Klasa III - Katarzyna Szymańska

Klasa IV- Kalina Janowska

Klasa V- Monika Banasiak

Klasa VI- Michał Rosiak

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW


Przewodnicząca- Aneta Milczarek

Zastępca przewodniczącej- Michał Rosiak

Sekretarz- Kalina Janowska

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

Na zebraniu rodziców dn. 12.09.2013r. w tajnych wyborach wybrano Radę Rodziców w składzie:

Klasa "0" - Marzena Miśkiewicz

Klasa I - Aneta Milczarek

Klasa II - Katarzyna Szymańska

Klasa III - Ewelina Piotrowska

Klasa IV - Marzena Gocek

Klasa V - Marzena Serafińska

Klasa VI - Agnieszka Brzóskowska

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 

Przewodnicząca - Aneta Milczarek

Zastępca przewodniczącej - Agnieszka Brzóskowska

Sekretarz - Marzena Gocek

Na zebraniu rodziców 13.09.2018 r. w tajnych wyborach wybrano Radę Rodziców w składzie:

 

Klasa ,,0”-  Dmytro Izofatov

 

Klasa I    - Mirosław Wolanowski

 

Klasa II   -    Anna Roksela

 

Klasa III –   Alicja Szczepaniak

 

Klasa IV-  Katarzyna Klotz

 

Klasa V  -    Karolina Kubicka

 

Klasa VI –    Anna Kowalska

 

Klasa VII- Iwona Płuciennik

 

Klasa VIII- Natalia Cegielska

 

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 

Przewodnicząca –  Katarzyna Klotz

Zastępca  przew.-  Natalia Cegielska

Sekretarz            -   Anna Roksela