Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2015/1016

Skład Rady Rodziców ustalony w tajnych wyborach w dn. 17.09.2015r.

Klasa ,,0"- Paulina Więckowska

Klasa I- Izabela Mularczyk

Klasa II - Monika Szychowska

Klasa III - Agnieszka Rosiak

Klasa IV- Katarzyna Szymańska

Klasa V- Elżbieta Szczepaniak

Klasa VI- Monika Banasiak

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca- Monika Banasiak

Zastępca przewodniczącej- Elżbieta Szczepaniak

Sekretarz- Katarzyna Szymańska

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

Skład Rady Rodziców ustalony w tajnych wyborach w dn. 25.09.2014r.

Klasa ,,0"- Grzegorz Fortuna

Klasa I- Agnieszka Wiśniewska

Klasa II - Aneta Milczarek

Klasa III - Katarzyna Szymańska

Klasa IV- Kalina Janowska

Klasa V- Monika Banasiak

Klasa VI- Michał Rosiak

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW


Przewodnicząca- Aneta Milczarek

Zastępca przewodniczącej- Michał Rosiak

Sekretarz- Kalina Janowska

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

Na zebraniu rodziców dn. 12.09.2013r. w tajnych wyborach wybrano Radę Rodziców w składzie:

Klasa "0" - Marzena Miśkiewicz

Klasa I - Aneta Milczarek

Klasa II - Katarzyna Szymańska

Klasa III - Ewelina Piotrowska

Klasa IV - Marzena Gocek

Klasa V - Marzena Serafińska

Klasa VI - Agnieszka Brzóskowska

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 

Przewodnicząca - Aneta Milczarek

Zastępca przewodniczącej - Agnieszka Brzóskowska

Sekretarz - Marzena Gocek