Historia

 • Ok.1863 r. – Założenie przez Komisję Edukacji szkoły w gminie Niesułków.

 • 1914 r. - Spalenie drewnianego budynku czteroklasowej Szkoły Powszechnej w Niesułkowie

 • 1917 r.- Rozpoczęcie przez Niemców budowy nowej szkoły. Budowy nie ukończono ze względu na wydarzenia zakończenia I wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym czasie lekcje odbywają się w sali w budynku parafialnym prz kościele Mariawitów.

 • 1920 r. – Ukończenie budowy szkoły przez mieszkańców Niesułkowa. Rozpoczęcie zajęć w nowym, powszechnie zwanym glinianym, budynku Publicznej Szkoły Powszechnej w Niesułkowie. W szkole uczy się 60 uczniów, z którymi pracuje jeden nauczyciel. W szkole zorganizowane są cztery oddziały, z czasem powołany zostaje piąty.

 • 1 IX 1939 r. – Wybuch II wojny światowej. Do końca września wstrzymano zajęcia lekcyjne w szkole.

 • koniec IX – XII 1939 r. – Wznowienie lekcji za zgodą władz okupacyjnych. W tym czasie Niemcy nie ingerują w funkcjonowanie szkoły. Taka sytuacja trwa do ferii świątecznych.

 • I 1940 r. - Zamknięcie szkoły. Osiedlenie się w jej budynku dwóch rodzin żandarmów niemieckich.

 • I 1940 – XII 1944 r. - Tajne nauczanie, które prowadzi nauczycielka Prywatnej Szkoły przy kościele Mariawitów Zofia Kieliszczyk. W zajęciach odbywających się w miejscowej piekarni uczestniczyło czworo dzieci.

 • 19 I 1945 r. – Opuszczenie przez żandarmów niemieckich i pozostawienie zdewastowanego budynku szkoły.

 • koniec stycznia – początek czerwca 1945 r. – Remont szkoły. Mieszkańcy z własnej inicjatywy i własnymi siłami odnawiają sale lekcyjne, meblują je i organizują bazę dydaktyczną.

 • VI 1945 r.- Powrót uczniów do budynku szkoły. Spośród licznej grupy dzieci stworzone zostały cztery oddziały młodsze, ponieważ nie było rekrutów wśród starszych uczniów, którzy podczas wojny nie mogli kontynuować nauki. Pracę nauczyciela podejmuje Zofia Kieliszczyk, później dołączyły do niej dwie nauczycielki. Jednak jedna z nich po kilku miesiącach została przeniesiona do innej placówki. W tym czasie do szkoły zgłosiło się już 120 uczniów. Lekcje odbywają się w klasach łączonych.

 • 1947 r. - Założenie biblioteki szkolnej liczącej kilkanaście książek i kilka egzemplarzy czasopism.

 • 1948/1949 r. – Utworzenie siedmioklasowej szkoły. Zatrudnienie kolejnego nauczyciela .

 • 1950 r. – Sprowadzenie na teren szkoły drewnianego barku w celu poprawienia warunków lokalowych.

 • 1950/1951 r. – Zmiany w zakresie funkcjonowania szkoły:

 •  zatrudnienie kilku nowych nauczycieli,

 • likwidacja klas łączonych

 • wprowadzenie nauki języka angielskiego, po kilku miesiącach zastąpionego językiem rosyjskim

 • 1958 r. – Rozpoczęcie budowy nowej szkoły.

 • 14 XII 1959r. – Odbiór budynku szkoły.

 • 18 XII 1959 r.- Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych w nowym budynku.

 • 1959 r. - Powołanie przy szkole uniwersytetu pedagogicznego dla rodziców. Na zajęcia uczęszczało 20 osób.

 • 27 II 1960 r. - Oficjalne otwarcie szkoły i przekazanie jej uczniom na uroczystym apelu.

 • 23 VII 1997 r. - Uchwała Rady Miejskiej w Strykowie nadająca Szkole Podstawowej w Niesułkowie imię Henryka Sienkiewicza.

 • 5 V 1998 r. - Uroczystość nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza.