Rekrutacja

ROK SZKOLNY  2019/2020


  Zarządzenie - terminy rekrutacji

Uchwała Rady Miejskiej w Strykowie - kryteria rekrutacji do przedszkoli

Uchwała Rady Miejskiej w Strykowie - kryteria rekrutacji do klasy pierwszej


Załączniki dla kandydatów do oddziału przedszkolnego:

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Deklaracja - kontynuowanie nauki

Zgody i oświadczenia

Potwierdzenie woli zapisu

  Karta zgłoszenia na świetlicę


Załączniki dla kandydatów do klasy pierwszej:

Do klasy pierwszej  przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

  Zgłoszenie do klasy I